احکام ما (گلبرگ احکام)

وابسته به پایگاه مجازی میبد ما

احکام ما (گلبرگ احکام)

وابسته به پایگاه مجازی میبد ما

احکام ما (گلبرگ احکام)

امام صادق (ع) فرمود:
العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی’ غیر الطریق و لا یزیده سرعةُ السیر الا بُعدا

کسی که بدون آگاهی وظایفش را انجام دهد، مانند کسی است که از بیراهه می رود و هر چه تندتر رود، از مقصدش دورتر می شود.
(کافی، چاپ دارالحدیث، ج1، ص106)

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

آخرین مطالب

فلسفه تقلیدمهمترین موضوع، قبل از آگاهی از احکام دین، آشنایی با تقلید و ضرورت آن است. تقلید یکی از مسائل پذیرفته شده نزد هر عقل سلیمی است؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۴۱
مجتبی شیخی

وسواسدر این نوشتار نیز به دو مساله پرکاربرد درباره حکم جوشاندن مویز و کشمش در غذا و همچنین راههای رهایی فرد وسواسی از دام وسواس می پردازیم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۴۷
مجتبی شیخی

تولید ملیبا توجه به تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برخی از احکام تولید ملی را تبیین خواهیم نمود.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۴ ، ۰۸:۵۰
مجتبی شیخی

احکام 2آیا نماز و روزه مادر نیز بر پسر بزرگ واجب است؟

اگر پدر بسیاری از نمازها و روزه های خود را بدون عذر و از روی نافرمانی به جا نیاورد؛ آیا قضای آنها بر عهده پسر بزرگ است؟ 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۸
مجتبی شیخی

بسم اللهکل امر ذی بال لم یبدأ فیه «باسمِ الله» فهو ابتر

هر کاری که در آن نام خدا ذکر نشود،  ابتر می ماند

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۷
مجتبی شیخی

امام صادقبا عرض تسلیت شهادت امام صادق (علیه السلام) که فقه و احکام ما به فقه جعفری مزین است

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۰
مجتبی شیخی