احکام ما (گلبرگ احکام)

وابسته به پایگاه مجازی میبد ما

احکام ما (گلبرگ احکام)

وابسته به پایگاه مجازی میبد ما

احکام ما (گلبرگ احکام)

امام صادق (ع) فرمود:
العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی’ غیر الطریق و لا یزیده سرعةُ السیر الا بُعدا

کسی که بدون آگاهی وظایفش را انجام دهد، مانند کسی است که از بیراهه می رود و هر چه تندتر رود، از مقصدش دورتر می شود.
(کافی، چاپ دارالحدیث، ج1، ص106)

logo-samandehi
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

1) مقام معظم رهبری:

دفتر: 02537746666        

دفتر: 02537742227       

سامانه پیامکی آستان قدس رضوی پاسخگوی نظرات همه مراجع از جمله رهبری: 30002020

.

.

2) آیه الله مکارم شیرازی:

دفتر: 02537840003

سامانه پیامکی: 10000100

.

.

3) آیه الله سیستانی:

دفتر: 2537741415

سامانه پیامکی: 09198507500

.

.

4) آیت الله فاضل لنکرانی:

دفتر: 02537706040

.

.

5) آیه الله وحید خراسانی:

دفتر: 02537740611

دفتر: 02537742445

.

.

6) آیه الله نوری همدانی:

دفتر: 02537741850

سامانه پیامکی: 30004844